Är biblioteket ett minne blott?

Bild

 

Bor du i en kommun där politikerna anser att man kan spara in på biblioteken? Hör av dig till oss och berätta vad du tycker.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bär den gula bannern i protest!

I över en veckas tid har samhällen i Sverige brunnit, upplopp lett till att bilar, skolor och andra byggnader satts i brand. Och vad gör politikerna? 

Politikerna fortsätter i stort sett göra det de alltid gjort. De kör sin egen väg, tror på att deras politik ska lösa problemen. Men tydligen löser det inte problemen!

Vad det beror på? Att politikerna helt enkelt inte lyssnar på folket! Det var länge, länge sedan de lyssnade på medborgarna. De lyssnar inte ens vart fjärde år, när det är val, utan även då försöker de bara vinna röster genom att försöka övertala människor att tycka som politikerna tycker.

Bild

Vad är då lösningen? Förutom att politikerna för en gångs skull måste börja lyssna på det egna folket, så är här en riktig utmaning och uppmaning till alla de som tycker det är coolt att bränna bilar runt om i landet: Det är skit-enkelt att sätta eld på en bil, men försök få samma uppmärksamhet genom att exempelvis bära på gula armbindlar(som i den gula lågan när bilar brinner), gula hattar eller bära fram helgula fanor! Det är DET demokrati handlar om. Att kunna göra sin röst hörd med just rösten, och inte med hjälp av våld. Hat och våld löser aldrig några problem! Antar bilbrännarna denna utmaning som är mer intelligent och når till bättre resultat än genom att låta oskyldiga drabbas? Annars är vi inte bättre än de länder där rebeller slåss mot regimer som bara leder till att folk drivs till flykt och lidande. Det är väl inte dit vi vill nå med bilbrännandet???!!!

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Det socialliberala alternativet!

Statsvetaren, Alf Sundin, vid Karlstads Universitet skriver i en debattartikel i Nya Wermlands Tidning att de stora partierna i Sverige tappar medlemmar och anhängare, samtidigt som han ser en trend att intresset för politik utanför partipolitiken ökat och engagerar fler yngre.

Vi i Socialliberalerna har märkt liknande tendenser, men inte att de unga skulle välja bort partipolitiken helt, utan snarare att de väljer bort den gamla, omoderna partikulturen som råder i de flesta partier idag.

Som nytt och relativt fräscht parti upplever vi en uppgång och ett ökat engagemang bland anhängare till Socialliberalerna. Det finns många unga som söker på just begreppet socialliberal och som då ofta vänder sig till oss när de märker att de enda alternativen är folkpartiet, centern och miljöpartiet – vilka gärna kallar sig socialliberaler men inte driver en socialliberal politik.

Risken att starka, finansiella institut och organ skulle ta över, rikta information och utelämna viktig fakta, såsom Alf Sundin resonerar kring, sker redan idag. Vi ser starka organisationer som LO, LRF, Svenskt Näringsliv, Greenpeace och andra lobbyorganisationer som starkt påverkar riksdagspartiernas politik med finansiellt stöd. Politikerna i dessa stora partier har i decennier dolt rena fakta och medvetet spridit desinformation till väljarna för att kunna sitta kvar vid makten eller för att slippa undan ansvar när något gått fel. Lägg därtill att endast de etablerade riksdagspartierna får statliga medel, dvs skattepengar, för att finnas till och driva valkampanjer.

Naturligtvis rimmar det här illa med en demokrati, vilken ska bygga på att invånarna i ett land eller samhälle ska vara väl informerade och upplysta för att kunna bestämma sig för vad som är bra eller dåligt, antingen direkt eller genom representativa personer och partier.

Nej, partipolitiken är inte bra för den svenska demokratin redan som den ser ut idag. Samtidigt måste den brytas, förnyas och moderniseras genom att ge folket mer makt och bestämmanderätt – inte som idag bara vara rådgivande vid val i sakfrågor eller skendemokratiskt genom partivalen till riksdag, landsting och kommuner.

Troligtvis är Socialliberalerna det enda partiet som på ett seriöst sätt tar tag i den frågan genom att engagera sig i och lyssna på invånarna. Det må vara genom bloggar utanför partiernas räckhåll eller genom enkla yttranden i korta, snabba sociala medier, men det är desto viktigare att någon lyssnar på alla dessa röster.

Så länge politikerna, på ett egocentriskt vis, fortsätter att hålla politiken inom sin krets så kommer partipolitiken minska sitt stöd, oavsett vilka begrepp och inne-ord de väljer att sola sig i. Det politiska engagemanget och framtiden tillhör dock sådana som Socialliberalerna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till de soliga Socialliberalerna i Karlstad och Värmland

Socialliberalerna är ett ganska nytt parti som har höga ambitioner till valet 2014. Du kan läsa mer om våra värderingar och vår ideologi på http://www.socialliberalerna.eu

Tveka inte att kommentera på vår blogg eller ansöka om medlemsskap. Väl mött i debatten!

Posted in Uncategorized | Leave a comment