Det socialliberala alternativet!

Statsvetaren, Alf Sundin, vid Karlstads Universitet skriver i en debattartikel i Nya Wermlands Tidning att de stora partierna i Sverige tappar medlemmar och anhängare, samtidigt som han ser en trend att intresset för politik utanför partipolitiken ökat och engagerar fler yngre.

Vi i Socialliberalerna har märkt liknande tendenser, men inte att de unga skulle välja bort partipolitiken helt, utan snarare att de väljer bort den gamla, omoderna partikulturen som råder i de flesta partier idag.

Som nytt och relativt fräscht parti upplever vi en uppgång och ett ökat engagemang bland anhängare till Socialliberalerna. Det finns många unga som söker på just begreppet socialliberal och som då ofta vänder sig till oss när de märker att de enda alternativen är folkpartiet, centern och miljöpartiet – vilka gärna kallar sig socialliberaler men inte driver en socialliberal politik.

Risken att starka, finansiella institut och organ skulle ta över, rikta information och utelämna viktig fakta, såsom Alf Sundin resonerar kring, sker redan idag. Vi ser starka organisationer som LO, LRF, Svenskt Näringsliv, Greenpeace och andra lobbyorganisationer som starkt påverkar riksdagspartiernas politik med finansiellt stöd. Politikerna i dessa stora partier har i decennier dolt rena fakta och medvetet spridit desinformation till väljarna för att kunna sitta kvar vid makten eller för att slippa undan ansvar när något gått fel. Lägg därtill att endast de etablerade riksdagspartierna får statliga medel, dvs skattepengar, för att finnas till och driva valkampanjer.

Naturligtvis rimmar det här illa med en demokrati, vilken ska bygga på att invånarna i ett land eller samhälle ska vara väl informerade och upplysta för att kunna bestämma sig för vad som är bra eller dåligt, antingen direkt eller genom representativa personer och partier.

Nej, partipolitiken är inte bra för den svenska demokratin redan som den ser ut idag. Samtidigt måste den brytas, förnyas och moderniseras genom att ge folket mer makt och bestämmanderätt – inte som idag bara vara rådgivande vid val i sakfrågor eller skendemokratiskt genom partivalen till riksdag, landsting och kommuner.

Troligtvis är Socialliberalerna det enda partiet som på ett seriöst sätt tar tag i den frågan genom att engagera sig i och lyssna på invånarna. Det må vara genom bloggar utanför partiernas räckhåll eller genom enkla yttranden i korta, snabba sociala medier, men det är desto viktigare att någon lyssnar på alla dessa röster.

Så länge politikerna, på ett egocentriskt vis, fortsätter att hålla politiken inom sin krets så kommer partipolitiken minska sitt stöd, oavsett vilka begrepp och inne-ord de väljer att sola sig i. Det politiska engagemanget och framtiden tillhör dock sådana som Socialliberalerna!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s